Meerjarenonderhoudsplanning

Het belangrijkste doel van een meerjarenonderhoudsplanning is het inzichtelijk maken van de kosten voor het toekomstig onderhoud en deze te minimaliseren. Wij inspecteren en beoordelen de gebouwdelen van uw complex. Wij maken hier een inspectierapport van of we werken vanuit een bestaand rapport.

Vervolgens vertalen wij dit tot een meerjaren onderhoudsplan. Onderliggend zorgen wij natuurlijk voor een volledige en kloppende begroting.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van het maken van een Meerjarenondershoudsplanning, wij leggen de mogelijkheden graag aan u voor in een vrijblijvend gesprek.